Nyhetsbrev hösten 2016

NYHETSBREV hösten 2016

Kära Vänner av Naturhistoriska Riksmuseet!

Riksmuseet firade etthundra år i Frescati den 28 september. I etthundra år har Naturhistoriska Riksmuseet, stolt som ett palats, legat i Frescati. Mitt under brinnande världskrig restes det som fortfarande är Sveriges största museum. År 1916 invigde Gustaf V museet. Museet fortsätter att samla för Framtiden och för dig.

Det här nyhetsbrevet går ut till alla medlemmar i Riksmusei Vänner!
Vi sänder per post till dem som inte har internet (eller ännu inte meddelat sin mail-adress) och till alla på Vänföreningens mail-lista under rubrik ”Nyhetsbrev -ordförandebrev”.
Som medlem är du en viktig person! Genom ditt medlemskap har föreningen möjlighet att främja Riksmuseet genom gåvor och stipendier samt sprida kännedom och marknadsföra museet.
Gåvor och stipendier – varje år avsätter Vänföreningen och René & Ebba Malaises stiftelse (som förvaltas av Vänföreningen) en summa avsedd att sökas av personer verksamma vid museet - för forskning eller museiangelägna verksamheter. De senaste åren uppgår stipendiesumman till drygt 1,5 miljoner kronor!

Marknadsför museet gör vi vänner genom att berätta om museet och om Vänföreningen. Den broschyr som Vänföreningen har finns på museet i informationsfacken - tag gärna ett antal vid ditt museibesök och sprid bland vänner och bekanta. Styrelsen agerar genom att kontakta biologi- och botaniknärstående föreningar. Vi söker nya medlemmar och gemensamma aktiviteter. Ett exempel på detta är kommande seminarier i samarbete med Bergianska Trädgårdens Vänner. Under många år har Riksmusei Vänner haft en egen programverksamhet. I takt med museets utvidgade uppdrag att förmedla ”lärande” genom utställningar och föredrag/föreläsningar har programverksamheten alltmer tagits över av museets pedagoger. Vänföreningen samarbetar med ”Avdelningen för lärande” via programförslag. Vi vill gärna kunna sända ut höst- och vårprogrampunkter via två nyhetsbrev (höga portokostnader!). I dagsläget får alla vänner med mailadress museets kortsiktiga program vidaresänt av Henrik Atmer (som handhar medlemsregistret). Vänföreningen har gott samarbete med museiledningen. Vännerna erbjuds att delta i årets ”FishBase Symposium”. De vänner som nås av mail får erbjudande om Cosmonovas förhandsvisningar. Planer och kommande händelser på Riksmuseet följer nedan. Innanför den storslagna arkitekturen i karolinsk barock ryms många märkligheter som Vänföreningens medlemmar kan få träffa tillsammans med museets kunniga personal vid olika ”kunskapsexpeditioner”. Följ med oss på en vandring den 30 november till torn och andra utrymmen av huset som inte visas i vanliga fall. (Se nedan) Närmast har vi, den 17 oktober, en heldag på Riksmuseet.

 

FishBase Symposium 2016 — Östersjön Den 17 oktober är det dags för FishBase Symposium 2016 på Naturhistoriska riksmuseet!

Larmen duggar tätt om Östersjön, men hur mår egentligen torsken, laxen, strömmingen och gäddan?
Temat för FishBase Symposium 2016 är Östersjön. FishBase Sverige har bjudit in sex framstående experter som kommer att berätta om olika aspekter på fisk och fiske i Östersjön.
Vi kommer bland annat att få höra om ålens svåra situation, om effekter av klimatförändring, och om populationsgenetik och diversitet hos östersjöns fiskar, och hur man med DNA kan spåra spridningen av invasiva arter.
Preliminärt program finns för nedladdning här (PDF).
Tid: Måndag den 17 oktober 2016, heldag med start 9:30. Registrering från 9:00 .
Plats: Stora hörsalen, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.
Poster: Det blir en posterutställning i anslutning till symposiet. Ange i din anmälan om du vill sätta upp en poster eller presentera annat informationsmaterial.

Anmälan: Skicka din anmälan till fishbase@nrm.se eller ring 08-51954166. Lunch ingår om du anmält dig senast 13 oktober 2016.
Mer Information: Information och program för symposiet finns på http://artedi.nrm.se

Bogesundslandet – Stockholmstraktens nya stora naturreservat
Lördag 29/10 kl 9.00 Bogesundslandet i Vaxholms kommun nordöst om Stockholm har nyligen blivit naturreservat. Det är ett av länets största reservat med många olika naturtyper representerade.
Här finns en vacker slotts- park med ovanliga träd, ett domänreservat med 300-åriga lindar, våtmarker, hagmarker, urskogs- artad barrskog m m. Vi gör en utflykt till några av de mest spännande naturmiljöerna.
Samling vid Bogesunds slott lördag 29/10 kl 09.00. Åter ca 15.00.
Medtag lunchfika!
Exkursionsledare: Bo Eknert
Anmälan till: Stefan Olsson, e-mail: per.stefan.olsson@gmail.com senast 24 oktober eller tfn 070-6894731 Meddela om ni har tillgång till bil.
Med kollektivtrafik: buss 670 från Tekniska högskolan 8.20. Byte till buss 681 vid Kulla vägskäl. Framme vid Bogesunds gård 8.57.

Bergianska Trädgårdens Vänner bjuder in till föredrag av Mikael Carlsson, docent i zoomorfologi, om “Hur insekterna väljer rätt växt och hur växterna väljer rätt insekt!”
Onsdag 9 november 2016 kl. 18.00 .
Kostnad 60 kr, inkl. fika.
Plats: Naturens Hus, Bergianska trädgården.
Anmälan till Stina Bäckström, stina@bergianskavanner.se eller tfn 08-6126313. Jubileumshelg 12-13 november - boka datumet!

För 100 år sedan restes det som fortfarande är Sveriges största museum i Frescati, Naturens palats.
Helgen den 12-13 november 2016 firas 100-årsjubileet av Naturens palats.
Naturhistoriska RIksmuséet bjuder in alla besökare till en fullspäckad helg .
Forskarfnatt, värdar i tidstypiska kläder, möten med husets experter, ansiktsmålning, musik, ballonger och tävlingar.
På lördagkvällen håller museet öppet till kl 22 med förbokade visningar i tornrum, samlingar och bakom kulisserna.
Även restaurangen har kvällsöppet. http://www.nrm.se/besokmuseet/pagang.114.html Byggnaden Riksmuseet, vandring ”bland tinnar och torn”

Onsdag 30/11 kl 17.00 Riksmuseets byggnad fyller 100 år i år.
Följ med på en vandring till torn och andra utrymmen av huset som inte visas i vanliga fall. Guide är Anders Hansson, museets säkerhetschef.
Du behöver vara rörlig för att hänga med i trånga spiraltrappor.
Möjligt med 2 grupper med max 15 personer per grupp.
Anmälan till Kristina Skarin, e-mail: kristina.skarin@gmail.com senast 22 november

Föredrag och Bildvisning: Bland Växter och minnen
Som vår gäst onsdagen den 25 januari 2017 kl. 18.00 har vi Elisabeth Svalin Gunnarsson, kultur- vetare, skribent och fotograf, med särskilt intresse för trädgård, arkitektur, kyrkobyggnader, talekonst och allt brittiskt!
Elisabeth, som är en van föredragshållare, tar oss med på en upptäckts- färd bland växter och minnen, trädgårdar och människor i ett föredrag som illustreras med vackra bilder.
Kom och njut av sommar mitt i vintern! Kvällen ordnas i samarbete med Bergianska Trädgårdens Vänner.
Plats: Naturhistoriska Riksmuseet, Lilla Hörsalen Fritt inträde, ingen förhandsanmälan.

Om andra planer under 2017 får vi återkomma med i kommande Nyhetsbrev.

Till sist – ber vi er vänligen att senast årsskiftet betala in medlemsavgiften för 2017 (sänkt avgift – beslut vid årsmötet 2016).
Enskild medlem 150 kr och familjemedlemskap 250 kr. Pg. 971-2, Föreningen Riksmusei Vänner.
Frågor kring medlemskapet – kontakta kassören Henrik Atmer, e-post: henrik@atmer.se tfn 070-6783268.

Med vänliga hälsningar
Stefan Olsson
ordförande RMV ordforande@riksmuseivanner.se
RMVs hemsida www.riksmuseivanner.se

Övriga styrelsemedlemmar är - Bo Fernholm, Bo Eknert, Christer Sylvén, Kristina Skarin, Petra Hultenius, Hans Lundberg, Henrik Atmer, Lenn Jerling, Ulla Tandberg