Hyra stuga på Simpnäs

 

René och Ebba Malaises Stiftelse 

Entomologen, upptäcktsresanden och konstkännaren René Malaise instiftade
1974 René och Ebba Malaises stiftelse till stödjande av undervisnings-, forsknings-
och insamlingsverksamheten vid Naturhistoriska Riksmuseet.
Till Stiftelsen överläts som gåva Simpnäs-fastigheten, Bofjärdsängen Norra 1:3 i Simpnäs by,
Björkö-Arholma församling, Norrtälje kommun, Stockholms län.

I den mån fastighetens byggnader ej behöver användas för forskningsverksamheten
vid Riksmuseet, skall byggnaderna i största möjliga utsträckning uthyras.

Medlemmar i Riksmusei Vänner och anställda vid Riksmuseet har möjlighet att hyra
en av stiftelsens stugor på Simpnäs enligt utskick till årsmötet,
där användarnamn och lösenord meddelas.
På hemsidan för bokningen (www.malaisestiftelse.se/Simpnas) finns också
kontaktuppgifter för telefon och email-support.
 

storstugan1.jpg
Simpnäs