Stipendier

Stipendieverksamheten

Föreningen Riksmusei Vänner har till syfte att stödja Naturhistoriska riksmuseets uppgift och utveckling.
Föreningen bidrar genom att dela ut stipendier.

Sökande ska vara personer verksamma vid Naturhistoriska riksmuseet.
 

Ändamålet är att främja forskning och informationsverksamhet inom museets olika områden. Detta sker genom stöd till doktorander/forskare eller andra - stöd till inbjudan av gästforskare - stöd till inköp till samlingar mm.- stöd till inköp av utställningsföremål eller stöd till museiangelägna verksamheter.
Föreningen förvaltar René och Ebba Malaises stiftelse i vars urkund står att bidrag skall gå till entomologisk undervisnings-, forsknings-, och insamlingsverksamhet.
Stiftelsens stipendiebidrag utgörs av överskott från Simpnäs stuguthyrning.
Vänföreningens bidrag utgörs av medlemsavgifter och avkastning av fonder och donationer.

De årliga stipendiesummorna varierar med det ekonomiska läget.

Vid förfrågningar angående stipendieverksamheten -
kontakta Ulla Tandberg 070-543 05 35
eller stipendienamnd@riksmuseivanner.se