Styrelse/Kontakt

I styrelsen ingår:
     
Stefan Olsson ordförande
Ulla Tandberg vice ordförande, stipendienämnd, kontakt hemsida
Bo Eknert sekreterare  
Henrik Atmer kassör RMV och René och Ebba Malaises stiftelse
Christer Sylvén ansvarig för René och Ebba Malaises stiftelse & Simpnäs
Kristina Skarin stipendienämnd  
Petra Hultenius    
Sten Johnels    
Christer Wogel    
     
Kontakta styrelsen
Stefan Olsson 070-689 47 31 ordforande@riksmuseivanner.se
Bo Eknert 073-766 93 08 sekr@riksmuseivanner.se
Henrik Atmer 070-678 32 68 kassor@riksmuseivanner.se
     
Stipendienämnd för Riksmusei Vänner samt
René och Ebba Malaises stiftelse
Ulla Tandberg sammankallande  
Kristina Skarin    
Lenn Jerling adjungerad  
Bo Fernholm adjungerad  
 
Vid förfrågningar angående stipendienämnden, stiftelsen eller hemsidan -
kontakta Ulla Tandberg 070-543 05 35
eller stipendienamnd@riksmuseivanner.se